PPAI heeft in 2023 een onderzoek gedaan onder bijna 500 mensen naar de waardering van product media.

Voor werkgevers is het interessant om te weten dat uit dit onderzoek blijkt dat medewerkers – na ontvangst van een promotioneel product – zich niet alleen meer onderdeel voelen van het team (52%), maar zich ook meer gewaardeerd voelen door hun werkgever (62%). 

Ook voor product media als marketingtool is er goed nieuws: 75% van de respondenten geeft aan eerder geneigd te zijn te kopen bij een bedrijf waarvan zij een product hebben mogen ontvangen. En maar liefst 83% geeft aan dat een dergelijk product de loyaliteit ten opzichte van het bedrijf of merk vergroot. 

Ontvangt iemand een product van een voor hem onbekend bedrijf, dan geeft 72% aan meer informatie op te zoeken op internet of via Social Media. En bij herhaaldelijk gebruik van een nuttig product acht 73% de kans op een toekomstige aanschaf bij dat bedrijf groot. 

Is een klacht bij een bedrijf naar tevredenheid afgehandeld en ontvangt de respondent daarna nog een nuttig promotioneel product? Dan denkt 81% buitengewoon positief over het bedrijf of merk!