CSR

Op zoek naar een 

duurzame partner?

“Duurzaamheid zit in ons DNA 

en  samen met onze klanten

gaan wij voor de transitie naar

een duurzame samenleving.”

Ons doel is onze ecologische footprint zo klein mogelijk te houden en we nemen MVO en duurzaamheid in onze bedrijfsvoering heel serieus en houden ons aan een aantal kernprincipes:

 

 • we werken met partner leveranciers die onze  visie op duurzaamheid delen. 
 • onze panden zijn energieneutraal
 • ons wagenpark is elektrisch
 • onze leveringen zijn energieneutraal
 • BeGlobal moedigt actieve betrokkenheid bij milieu-initiatieven van de medewerkers aan.

  Jouw zekerheid

  Met de gold rating van het Ecovadis certificaat tonen we aan dat we duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het certificaat is de officiële erkenning dat we wereldwijd op het gebied van duurzaamheid tot de best presterende bedrijven behoren.

  De Ecovadis gold-classificatie is een bewijs van onze toewijding aan verantwoorde inkoop, eerlijke arbeidspraktijken en ethisch zakelijk gedrag. Het bevestigt onze voortdurende inspanningen om onze waarden af te stemmen op onze acties, en ervoor te zorgen dat we een positieve impact hebben op het milieu en de samenleving. We begrijpen dat onze klanten, partners en werknemers niets minder dan het beste van ons verwachten, en de Ecovadis gold-classificatie verzekert hen dat we toegewijd zijn om een verschil te maken. Zie ook www.ecovadis.com

  ISO 14001 is de wereldwijde standaard voor milieubeheer. Het milieumanagementsysteem werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie en wordt gebruikt om een – bij de organisatie passend – milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering hiervan te waarborgen.

  Milieurisico’s van de bedrijfsvoering kunnen, met behulp van het milieuzorgsysteem, volgens de ISO 14001-norm, worden beheerst en zo mogelijk verminderd worden. Het certificaat is niet algemeen verplicht, maar soms vragen gemeenten erom bij het verstrekken van een milieuvergunning. Ook grotere bedrijven en dan met name overheden, stellen ISO 14001-certificatie bij aanbestedingen regelmatig als eis in hun aanvragen.

  ISO 9001 is een garantie dat we voldoen aan kwaliteitsmanagement en jouw wensen.