BeGlobal beschikt inmiddels over een groot aantal belangrijke certificeringen, zoals ISO 9001, ISO 14001 en EcoVadis Platinum. We zijn nu bezig om het certificaat ISO 27001, de internationale norm voor informatiebeveiliging, te behalen.
Met dit certificaat laten we zien dat we voldoen aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. De privacywetgeving (AVG) stelt strenge eisen en regels rondom gegevensbescherming van personen. Als organisatie betekent dit dat je je managementsysteem voor informatiebeveiliging goed op orde dient te hebben. Dat is bij BeGlobal absoluut het geval en met het behalen van dit certificaat willen we extra zichtbaar maken dat onze systemen voldoen aan alle wet- en regelgeving rondom privacy.
Het ISO-certificaat voor informatieveiligheid onderstreept richting klanten en partners onze betrouwbaarheid op dit gebied. We verwachten het ISO 27001 certificaat over enkele maanden in ons bezit te hebben.

Belangrijke standaarden
ISO 9001 en 14001 zijn belangrijke standaarden voor managementsystemen. ISO 9001 is de norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem. ISO 14001 stelt eisen aan het milieumanagementsysteem. EcoVadis is de beoordeling wat betreft duurzaam ondernemen en maatschappelijk en sociaal zakendoen binnen een onderneming. Ecovadis Platinum is een zeer hoge beoordeling.